Okyanus dinamikleri offshore rüzgar türbinleri için ihmal edilemez bir etkiye sahiptir. IEC 61400-3 veya Germanischer Lloyd normlarına göre türbinin temeli ile okyanus (dalgalar, akis) arasındaki etkileşimler değerlendirilmeli ve yük hesaplamalarına dahil edilmelidir. Buna ek olarak örneğin Baltık denizinde, buzlanma da hesaba katılması gereken bir diğer konudur. Buzlanmanın simülasyona dahil edilmesi konusunda Windrad Engineering gerekli tecrübe ve deneyimlere sahiptir.

 

Simülasyon programımız için çeşitli temel modülleri geliştirilmiştir.

 • Monopol
 • Tripot
 • Gravitasyonel temel
 • Ceket(herhangi bir monopole eş değer bir şekilde)

Dalgalar ve temel arasındaki tüm etkileşimler Morison denklemine göre hesaplanmaktadır. Ek olarak küçük dalgalar da McCamy-Fuchs teorisine göre hesaba katılmaktadırlar. Windrad Engineering, isteğe göre çeşitli modüller de geliştirebilmektedir.

Yük hesaplamaları aşağıdaki maddeleri içermektedir:

 • Yük senaryolarının normlara göre oluşturulması
 • Alana özgü bilgilerin girişi
 • BSH’ye özgü özel gereksinimlerin karşılanması
 • Normlara uygun rüzgar ve dalga senaryoları
 • Tüm ilgili yüklerin hesaplanması
 • Sertifikasyon için gerekli dökümanların hazırlanması

 

Önceden hazırlanmış olan bir yük hesaplamaları raporunun incelenmesinde de müşterilerimize aşağıdaki konularda yardımcı olmaktayız:

 • Sertifikasyon için karşılaştırma hesaplamalarının yapılması
 • GL, IEC normlarına göre uyumluluk testlerinin yapılması