Windrad Engineering, yük hesaplama ve simülasyon sonuçlarının değerlendirilmesine olanak sağlayan çeşitli yazılım araçları geliştirmiştir. Örnekler:

GumbelWind

IEC Normunun gerekliliklerini yerine getiren istatistiksel yük ekstrapolasyonunu sağlayan bir yazılımdır. GumbelWind, yükleri güvenilir ve daha az muhafazakar bir şekilde hesaplamaktadır. Yazılımın özellikleri:

  • Uyarlamalı eşik seçimi ile Peak-over-Threshold Metodu
  • Kısa zaman dağılımlarında bin wise yaklaşımı
  • IEC 61400 Ed.3 normuna göre dağılım fonksiyonlarının kullanılması
  • Özel rüzgar sınıfları için uzun zaman dağılımları
  • İstatistik temellerine göre eş zamanlı yüklerin hesaplanması
  • Kalite değerlendirmesi
blade_deflection_one_bin
blade_deflection_all_bins

SiWEC

Program rüzgar türbinlerinin yüklerini hesaplayabilmek için Windrad Engineering tarafından geliştirilmiştir. <daha fazla> 

SiWEC

cPdata

Bir rotorun aerodinamik  özelliklerini yansıtan eğrilerin hesaplanmasını sağlayan bir yazılımdır. Ayrica SiWEC programına entegre olabilmektedir.

cPdata

Node2Damage

Node2Damage kesme düzlemi yöntemine göre yıpranma analizi yapan güvenilir ve modern bir aractir. ANSYS® structural analysis ve yük hesaplamalarına ait zaman serilerini, hasar eş değer yüklerini kullanmadan bir araya getirebilmektedir.

DynamicDTA

Dişli kutusu, jeneratör ve  kavrama gibi aktarım araçlarının normlara göre değerlendirilmesi ve kontrol edilmesi.

TowerTool

Kule dizaynı, kontrolü, ve optimizasyonu (bağlantı flanşları dahil)için kullanılan bir araçtır. Grafiksel destekleme kullanıcıların programı daha iyi ve kolayca kavramalarını sağlamaktadır. Towertool sayesinde Monopol kuleler, p-y eğrileri dikkate alınarak dizayn veya optimize edilebilmektedir.

towertool