WEA-Retrofit

Çift beslemeli asenkron jeneratöre sahip rüzgar türbinlerinde güç elektroniği elemanlarının uyarlanması

Projenin amacı rüzgar türbinlerinin güç elektroniği ömrünü arttırmak ve güç elektroniği hasar tahminini geliştirmektir. Böylece bakim onarımlar önceden planlı bir şekilde yürütülmüş olacaktır. Güc elektronigi problemlerini daha iyi anlayabilmek icin önemli degerler mikrosaniye bazinda kayit altina alinarak analizleri yapilmaktadir. Yeni bir sertifikasyona gerek olmadan türbine monte edilebilen ölcüm araclari sayesinde güc elektronik parcalarinin arizalanmadan önce tespit edilerek degistirilmesi imkani dogmus olacaktir. Projenin sonunda edinilen deneyimler doğrultusunda hazırlanan paralel bir doğrultucu ve uyarıcı sistemi sayesinde, herhangi bir arızanın önceden tespiti yapılabilecektir.

Proje partnerleri: http://www.ialb.uni-bremen.de, http://www.windrad-online.de, http://www.windguard-certification.de ve http://www.freqcon.com

Proje Koordinasyonu

Bremen Üniversitesi
Fizik/Elektrik Ana Bilim Dalı
Elektrik Sürücüler, Güç Elektroniği Enstitüsü (IALB)
Prof. Dr.-Ing. Bernd Orlik
Tel. 0421 218 62680
E-Mail: b.orlik@ialb.uni-bremen.de

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie

WALiD

Offshore rüzgar türbinlerinde kanat süpürme alanıyla üretilen güç arasında doğru bir orantı vardır. Büyük kanatlar ağırlıklarından dolayı rotor dönerken yüksek yüklere maruz kalmaktadırlar. Bakım ve onarım çalışmalarının daha zor ve pahalı olmasından dolayı offshore rüzgar türbinleri daha sağlam ve güvenilir olmalılardır. Kanatların üretiminde kullanılan materyaller geri dönüştürülebilir ve oldukça ucuz olmalıdırlar. Kanat üretiminde termoplastik materyalinin kullanılması önemli bir yeniliktir. Offshore rüzgar türbinleri için uygun maliyetli kanat üretimi için Avrupa Birliği Araştırma geliştirme fonundan 3,964,797 Euro destek ayrılmıştır.
WALiD-Postcard

Offshore Türbinlerinin Dizaynı için Yazılım Geliştirilmesi

Verilen bir offshore rüzgar türbinine uygun taşıyıcı yapıların dizaynı  için çevresel parametrelere(rüzgar, dalgalar, yer titremesi, su derinliği…) bağlı olarak hesaplama programının geliştirilmesi amacıyla ekonomi bakanlığı tarafından destek sağlanmıştır. Program, türbinin özelliklerine uyan optimal taşıyıcı yapının dizaynına olanak sağlamaktadır. Program kendi başına simülasyon aracı olarak kullanılabilmekle beraber, diğer simülasyon programlarına da bağlanabilmektedir.  

Akıllı güç elektroniğine sahip rüzgar türbinleriyle enerji verimliliğinin artırılması, WintLES

Yenilenebilir enerji alanında Offshore rüzgar enerjisi önemli bir yere sahiptir. Olumsuz hava koşulları nedeniyle offshore rüzgar türbinlerine müdahale uzun zamanlar alabilmektedir. Böylelikle offshore rüzgar türbinlerinde karşılaşılabilecek küçük hatalar bile uzun zamanlı bekleme sürelerine yol açabilmektedirler. Windrad Engineering, Bremen Üniversitesi ve Converteam, sürekli değişen rüzgar koşullarından dolayı ortaya çıkan yükleri belirleyerek ve bunları minimize edebilen bir yazılım geliştirerek, rüzgar türbinlerinin bakim onarım çalışmalarının daha düzenli olmalarını ve ömürlerinin daha uzun olmasını sağlamıştır.

Akıllı güç elektroniğine sahip rüzgar türbinleriyle enerji verimliliğinin artırılması adli proje için bakanlık tarafından yaklaşık 500 bin euro’luk bir ödenek sağlanmıştır.
Proje kapsamında rüzgar türbininden şebekeye verilen güç, bir yazilim yardimiyla ölcülmüs ve degerlendirilmistir. Bremen üniversitesinden Profesör Bernd Orlik ”akilli yazilim sayesinde rüzgar türbinlerinde var olan mekanik yükler daha iyi gözetlenip ve minimize edilmektedirler.” diyerek projenin önemine dikkat çekmektedir. Böylelikle olası hatalar önceden belirlenebilecek ve buna bağlı olarak daha planlı bir bakım onarım takvimi düzenlenebilecektir. Zorlu rüzgar koşullarında akıllı kontrol yöntemiyle türbinin hatasız çalışabilmesine olanak sağlamaktadır.

Wint-LES

80 m yükseklikteki kulede: Rüzgar türbini en önemli parçalarından biri olan dişli kutusunun bulunduğu nasel. (Kaynak: Bremen Merkez Mekatronik, Bremen Üniversitesi)

Detaylı bilgiler:

DEWEC 2012

pdficon_large Wind Energy Converters With Advanced Power Electronics For Load Analysis – Paper (0.98 mb)

EWEA 2014

pdficon_large Observer structures in advanced power electronics for load analysis and power control – Paper (1.180 mb)

pdficon_large Observer structures in advanced power electronics for load analysis and power control – Poster (3.010 mb)

FP7-WAUDIT (2009-2013)

Waudit projesi (İngilizce: Wind resource assessment audit and standardization) 2013 Ekim yılında tamamlanmıştır. Toplamda 23 kişi 13 enstitü projede yer almıştır. Proje üzerine 100’ün üzerinde makaleler, dergiler, konferans demeçleri yayınlanmıştır. Windrad Engineering bu projeye bir doktorantla destek vererek endüstriyel calışmaların, araştırma çalışmalarıyla bir araya getirilmesine yardımcı olmustur. Windrad Engineering çalışanları konu ile ilgili Workshoplara katılmıştır.