Rüzgar türbinlerinde ölçümler, simülasyonlarda elde edilen yük değerlerinin ispatı için veya problemlerin simülasyon ortamlarına daha gerçekçi aktarılabilmesi için çok önemlidirler. Rüzgar türbinlerini optimize etmek için ölçümler önemli bir çalışma alanına sahiptirler. Bu alanda edindiğimiz tecrübelerimiz doğrultusunda ölçümlere eslik etmekte ve değerlendirmelerini yapmaktayız.

Bazı küçük çaplı ölçme işlemleri tarafımızca yürütülmüş olmakla birlikte büyük çaplı ölçüm projeleri için çalışmakta olduğumuz firmalarda mevcuttur.

messeinrichtung
messeinrichtung_2

Fotoğraflarda Hindistan’da yapmış olduğumuz kanat testlerinden kesitler görülmektedir. Windrad tarafından tasarlanmış olan ölçüm işlemleri akredite olmuş bağımsız bir kurum tarafından da değerlendirilmiştir.

Bir baska calisma alani ise ölcüm sistemlerinin gelistirilmesidir. Bu alanda da Wondrad Engineering müşterilerini desteklemektedir. İlgi alanımızdaki bazı konular:

  • Dengesizlik ölçümü
  • Kule ivmelenme ölçümleri
  • Sok senaryolarının hesaplanması, güvenlik kontrol zincirine dahil edilmesi ve geliştirilmesi

Elde edilen bilgilerin değerlendirilmesiyle, özellikle hata durumlarının analiziyle, Windrad Engineerig müşterilerini sahada veya test çalışma alanlarında desteklemektedir. Rüzgar analizlerinin daha detaylı yapıldığı Lidari buna örnek verebiliriz.