Araştırma ve Geliştirme ile İnovatif  Forschung_und_Entwicklung_2018_web

Araştırma ve Geliştirme alanına Windrad Engineering büyük bir önem vermektedir. Kendi projeleri kamu ve çeşitli üniversite-araştırma kurumları tarafından finanse edilmektedir. Bu alandaki yetkinliğimize, bağımsız proje yönetimi ve praktiğe yakın proje geliştirme kabiliyetlerimiz referanslarımızdır.